Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone przez Żłobek Miejski

1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.)
Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: gabinet Dyrektora - po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

3.Zarządzenia Dyrektora

Dostęp: Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

4.Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: gabinet Dyrektora
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy

5. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp:  gabinet Dyrektora
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

6. Książka kontroli
Dostęp: gabinet Dyrektora
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

7. Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych
Dostęp: gabinet Dyrektora
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Książka korespondencji
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

9. Ewidencja dzieci
Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dla osób , które wykażą interes prawny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

10. Rejestr umów zawartych z rodzicami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Dostęp: W gabinecie Dyrektora,  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.)

11. Teczki osobowe pracowników
Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora dla osób, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

12. Dzienniki zajęć
Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.)

13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

14. Dowody księgowe
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

15. Sprawozdania budżetowe
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

16. Roczne sprawozdania finansowe
Dostęp: Księgowość.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ze zm.)

Wytworzył: Elżbieta Gajos - Dyrektor Żłobka Miejskiego (2 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Trejtowicz (31 marca 2017, 13:26:51)

Ostatnia zmiana: Emilia Kwećke (8 lutego 2019, 13:45:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij